My Scrapbook: August 2011

Wednesday, August 17, 2011

7 Cara meringankan musibah

1- Menunggu pahala dan ganjaran di sisi Allah SWT.

2- Menziarahi orang ditimpa musibah.

3- Yakin bahawa musibah yang menimpa anda adalah lebih ringan daripada musibah yang Allah SWT timpakan ke atas orang lain.

4- Yakin bahawa musibah yang anda deritai hanya sementara di dunia sahaja sedangkan ganjaran besar telah Allah SWT sediakan di Akhirat nanti untuk anda.

5- Kesabaran bersama penderitaan yang Allah SWT uji pasti mendapat pahala yang lebih besar berbanding dengan kesabaran bersama kenikmatan.

6- Jangan sesekali melakukan tipu muslihat.

7- Sedarlah bahawa pilihan Allah SWT untuk diri anda adalah terbaik.

Kitab La Tahzan,

1- Allah SWT menCintainya.
2- Dia mendapat nikmat kesihatan.
3- Dia dinaungi oleh Para Malaikat.
4- Rumah dan kediamannya mendapat keberkatan daripada Allah SWT.
5- Cahaya Taqwa bersinar diwajahnya.
6- Allah SWT akan melembutkan hatinya.
7- Dia akan melintasi Sirat Mustaqim sepantas kilat.
8- Allah SWT menyelamatkannya daripada api neraka.
9- Didalam Syurga nanti dia akan ditemani oleh mereka-mereka yang mendapat pujian Allah SWT.

Kitab Fadhail Amal.

Satu Kalimah yang mendapat 4 Pengampunan Allah SWT

Siti Zubaidah R.A. telah berkata ” Aku mendapat keampunan kerana 4 perkara :

1- Laa Ilaaha Illallahhu Afni biha umri : Aku habiskan umurku dengan kalimah Laa Ilahaillallah.
2- Laa Ilaha Illallahhu Adkhalubiha Qabri : Aku masuk kuburku dengan kalimah Laa Ilahaillallah.
3- Laa Ilahaillallahu biha Wahdi : Aku habiskan masaku yang sunyi dengan kalimah Laa Ilahaillallah.
4- Laa Ilahaillallahu Alqi Biha Rabbi : Aku mengadap Tuhanku dengan membawa Laa Ilahaillallah.”.

Kitab Fadhail Amal,

5 Amalan memberi cahaya di dunia dan Akhirat

Abu Bakar As-Siddiq berkata :

1- Percintaan dunia adalah gelap dan lampunya adalah Taqwa.
2- Segala rupa maksiat adalah gelap dan lampunya adalah Taubat.
3- Kubur adalah gelap dan lampunya adalah Laa Ilaha Illallah.
4- Akhirat adalah gelap dan lampunya adalah Amal-amal Soleh.
5- Jambatan Sirat adalah gelap dan lampunya adalah Yakin.

Kitab Fadhail Amal,

Friday, August 12, 2011

4 Asas Utama Kemuliaan Akhlak Dalam Islam

1- Bersabar menanggung kerenah manusia dengan penuh kasih sayang, menerima tomahan dan celaan, menerima perbuatan khianat orang lain dan sebagainya ( Yakin kita adalah di pihak Allah SWT ).

2- Bersifat dengan sifat pemaaf yang sanggup menerima bebanan manusia kerana sifat Pemaaf adalah sifat yang boleh mengelakkan kehancuran, malah memberi ruang untuk menembah kemajuan di masa hadapan. Sifat Pemaaf adalah sifat mereka yang mendapat pangkat kebesaran di sisi Allah SWT.

3- Bersifat dengan sifat keberanian. Sifat ini adalah sifat yang akan membawa manusia kearah kemuliaan dan penghormatan. Sifat ini menjauhkan kita daripada bersifat pemarah dan pasti kehidupan kita tidak akan mundur.

4- Berlaku adil atau membentuk keadilan di kalangan manusia, kerana keadilan tidak akan terbeban dengan dosa-dosa atau keadilan tidak pernah bercampur dengan dosa. Setiap perkara yang berkaitan dengan dosa pasti tidak wujud keadilan dalam perkara tersebut. ( Tidak ada manusia yang menyembah dan menyintai Allah SWT dalam satu masa turut melakukan dosa dan melakukan kezaliman, Tidak ada ulamak yang berkebolehan dalam semua aspek sehingga tidak malu melakukan amal ibadat kepada Allah SWT dan dalam masa yang sama juga pandai melakukan maksiat terhadap Allah SWT ).

10 Perkara yang menjadikan manusia tidak bernilai di sisi Allah SWT

1- Ilmu yang tidak diamalkan.

2- Amal ibadat yang tidak disertakan dengan Keikhlasan.

3- Harta yang tidak digunakan di dunia untuk kemanfaatan di Akhirat.

4- Hati yang tidak merindui pertemuan dengan Allah SWT atau menCintai Allah SWT .

5- Percintaan yang tidak berlandaskan syariat Allah SWT.

6- Masa yang tidak digunakan untuk kebajikan atau kemanfaatan di Akhirat.

7- Ideologi yang berkisar dengan sesuatu yang tidak memberi faedah kepada Akhirat.

8- Berkhidmat dengan mana-mana majikan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak menjanjikan kebaikan dunia pada diri anda.

9- Mereka yang tidak mampu memberi faedah pada diri sendiri.

10- Mereka yang tidak mampu menabur jasa kepada orang lain.

Waktu-Waktu Mustajabnya Doa

Oleh Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih

Allah memberikan setiap waktu dengan keutamaan dan kemuliaan yang berbeza-beza, di antaranya ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berdoa, akan tetapi kebanyakan orang mensia-siakan kesempatan yang baik tersebut. Mereka menyangka bahawa seluruh waktu memiliki nilai yang sama dan tidak berbeza. Setiap muslim seharusnya memanfaatkan waktu-waktu yang utama dan mulia untuk berdoa agar mendapatkan kejayaan, keuntungan, kemenangan dan keselamatan. Adapun waktu-waktu mustajaba tersebut antara lain ialah

(1). Sepertiga Akhir Malam
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.
"Ertinya : Sesungguhnya Rabb kami yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga berbaki sepertiga akhir malam, lalu berfirman ; barangsiapa yang berdoa, maka Aku akan kabulkan, barangsiapa yang memohon, pasti Aku akan perkenankan dan barangsiapa yang meminta ampun, pasti Aku akan mengampuninya" . (Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat bab Doa Nisfullail 7/149-150)

(2). Tatkala Berbuka Puasa Bagi Orang Yang Berpuasa
Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash Radhiyallahu 'anhu bahawa dia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Ertinya : Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika saat berbuka ada doa yang tidak ditolak". (Sunan Ibnu Majah, bab Fis Siyam La Turaddu Da'watuhu 1/321 No. 1775. Hakim dalam kitab Mustadrak 1/422. Dishahihkan sanadnya oleh Bushairi dalam Misbahuz Zujaj 2/17),

(3). Setiap Selepas Shalat Fardhu
Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab.
"Ertinya : Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai shalat fardhu".(Sunah At-Tirmidzi, bab Jamiud Da'awaat 13/30. Dishahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 3/167-168 No. 2782).

(4). Ketika Saat Perang Berkecamuk
Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.
"Ertinya : Ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak ; doa ketika saat adzan dan doa ketika perang berkecamuk". (Sunan Abu Daud, kitab Jihad 3/21 No. 2540. Sunan Baihaqi, bab Shalat Istisqa' 3/360. Hakim dalam Mustadrak 1/189. Dishahihkan Imam Nawawi dalam Al-Adzkaar hal. 341. Dan Al-Albani dalam Ta'liq Alal Misykat 1/212 No. 672).

(5). Sesaat ketika Hari Jum'at
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahawa Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
"Ertinya : Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu saat yang tidaklah bertepatan seorang hamba muslim shalat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah melainkan akan diberikan padanya, beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut". (Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat 7/166. Shahih Muslim, kitab Jumuah 3/5-6). Waktu yang sesaat itu tidak boleh diketahui secara tepat dan masing-masing riwayat menyebutkan waktu tersebut secara berbeza-beza, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari 11/203. Dan kemungkinan besar waktu tersebut berada ketika saat imam atau khatib naik ke mimbar sehingga selesai shalat Jum'at atau sehingga selesai waktu shalat ashar bagi orang yang menunggu shalat maghrib.

(6). Ketika Waktu Bangun Tidur Pada Malam Hari Bagi Orang Yang Sebelum Tidur Dalam Keadaan Suci dan Berdzikir Kepada Allah
Dari 'Amr bin 'Anbasah Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.
"Ertinya :Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat melainkan Allah akan mengabulkannya" . (Sunan Ibnu Majah, bab Doa 2/352 No. 3924. Dishahihkan oleh Al-Mundziri 1/371 No. 595). Terbangun tanpa sengaja pada malam hari.(An-Nihayah fi Gharibil Hadits 1/190) Yang dimaksudkan dengan "ta'ara minal lail" terbangun dari tidur pada malam hari.

(7). Doa Di antara Adzan dan Iqamah
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.
"Ertinya : Doa tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah". (Sunan Abu Daud, kitab Shalat 1/144 No. 521. Sunan At-Tirmidzi, bab Jamiud Da'waat 13/87. Sunan Al-Baihaqi, kitab Shalat 1/410. Dishahihkan oleh Al-Albani, kitab Tamamul Minnah hal. 139)

(8). Doa Ketika Waktu Sujud di Dalam Shalat
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
"Ertinya : Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhl ah berdoa keraan saat itu sangat tepat untuk dikabulkan". (Shahih Muslim, kitab Shalat bab Nahi An Qiratul Qur'an fi Ruku' wa Sujud 2/48)
Yang dimaksudkan adalah sangat tepat dan layak untuk dikabulkan doa kamu.

(9). Ketika Saat Sedang Hujana
Dari Sahl bin a'ad Radhiyallahu 'anhu bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.
"Ertinya : Dua doa yang tidak pernah ditolak ; doa ketika waktu adzan dan doa ketika waktu hujan". (Mustadrak Hakim dan dishahihkan oleh Adz-Dzahabi 2/113-114. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' No. 3078). Imam An-Nawawi berkata bahawa penyebab doa pada waktu hujan tidak ditolak atau jarang ditolak ialah kerana pada saat itu sedang turun rahmat khususnya curahan hujan pertama di awal musim. (Fathul Qadir 3/340).

(10). Ketika Saat Ajal Tiba
Dari Ummu Salamah bahawa Rasulullah 'alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Salamah (pada hari wafatnya), dan beliau mendapati kedua mata Abu Salamah terbuka lalu beliau 'alaihi wasallam memejamkannya kemudian bersabda. "Ertinya : Sesungguhnya tatkala ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya' . Semua keluarga histeria. Baginda 'alaihi wasallam bersabda : 'Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan, kerana para malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan". (Shahih Muslim, kitab Janaiz 3/38)

(11). Ketika Lailatul Qadar
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. "Ertinya : Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar". (Al-Qadr : 3-5) Imam As-Syaukani berkata bahawa kemuliaan Lailatul Qadar mengharuskan doa setiap orang pasti dikabulkan. (Tuhfatud Dzakirin hal. 56)

(12). Doa Ketika Hari Arafah
Dari 'Amr bin Syu'aib Radhiyallahu 'anhu dari bapaknya dari datuknya bahawasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda."Ertinya : Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah". (Sunan At-Tirmidzi, bab

Jamiud Da'waat 13/83. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Ta'liq alal Misykat 2/797 No. 2598)
http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=101&bagian=0
Di edit dan diterjemah oleh Abu Usamah (http://the-authenthic.blogspot.com/)Tuesday, August 9, 2011

4 Asas Utama Kemuliaan Akhlak Dalam Islam

1- Bersabar menanggung kerenah manusia dengan penuh kasih sayang, menerima tomahan dan celaan, menerima perbuatan khianat orang lain dan sebagainya ( Yakin kita adalah di pihak Allah SWT ).

2- Bersifat dengan sifat pemaaf yang sanggup menerima bebanan manusia kerana sifat Pemaaf adalah sifat yang boleh mengelakkan kehancuran, malah memberi ruang untuk menembah kemajuan di masa hadapan. Sifat Pemaaf adalah sifat mereka yang mendapat pangkat kebesaran di sisi Allah SWT.

3- Bersifat dengan sifat keberanian. Sifat ini adalah sifat yang akan membawa manusia kearah kemuliaan dan penghormatan. Sifat ini menjauhkan kita daripada bersifat pemarah dan pasti kehidupan kita tidak akan mundur.

4- Berlaku adil atau membentuk keadilan di kalangan manusia, kerana keadilan tidak akan terbeban dengan dosa-dosa atau keadilan tidak pernah bercampur dengan dosa. Setiap perkara yang berkaitan dengan dosa pasti tidak wujud keadilan dalam perkara tersebut. ( Tidak ada manusia yang menyembah dan menyintai Allah SWT dalam satu masa turut melakukan dosa dan melakukan kezaliman, Tidak ada ulamak yang berkebolehan dalam semua aspek sehingga tidak malu melakukan amal ibadat kepada Allah SWT dan dalam masa yang sama juga pandai melakukan maksiat terhadap Allah SWT ).

Saturday, August 6, 2011

Terkejut

Jumaat lepas, dok selak2 paper Metro, terbaca satu kes pembunuhan seorg wanita di Ipoh. tengok gambarnya macam biasa tengok tp masih tk terpikir apa2. Kemudian seorang rakan chat berkata "kesian Rohani" i said "Rohani?" then baru realized yg wanita tersebut bernama Dr Rohani Kasim adalah kenalan. Sama2 belajar disekolah yag sama, cuma dia setahun lebih muda dari aku. Dia seorang yg ramah dgn semua org, aktif main bolajaring dan pengawas sekolah. Dari dulu dah ada bakat kepimpinan so tk hairan la dah berjaya menjawat jawatan penting skrg. Mesti keluarga arwah akan merasa kehilangannya tambah pulak bulan puasa ni..semoga roh arwah dicucuri rahmat Allah..
 
Sedih dan kecewa bila pikir2 balik..kejamnya insan2 yg melakukan perbuatan tu.., zaman semakin maju, manusia semakin bijak pandai tp makin ramai yg tak dapat nak mengawal emosi sendiri..tk da lagi perasan belas kasihan, kasih sayang sesama manusia..sikit2 nak baran, nak pukul org, nak bunuh org, rogol dan macam2 la..Na'azubillah..
 
Apapun takziah kepada keluarga Rohani, semoga sabar dan redha dengan kejadian yg menimpa. Ajal maut kita tk dapat nak halang..rasanya hampir kesemua paper tempatan ada cerita pasal kes ni. maybe ada kisah disebaliknya biarla hanya org tertentu yg tahu..tk payah la nak citer sampai kt semua pulak kan..apapun link ni rasanya cukup utk mengingati peristiwa ini bg rujukan masa depan.(http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/Sahurterakhir/Article/index_html)
 
Pagi tadi pulak, dapat berita sepupu suami meninggal, baru 2 hari lepas hubby bercakap dgn dia..tu la kan bila sampai masa diambil nyawa..Ya Allah, cukupkan amalanku selama ini, cukupkah bekalku utk kesana? Sama2 la kita berdoa semoga sentiasa dirahmati dan berada dlm hidayah Allah selamanya..Amin..

Thursday, August 4, 2011

20 Pain Cures You Can Find in Your Kitchen

Make muscle pain a memory with ginger
When Danish researchers asked achy people to jazz up their diets with ginger, it eased muscle and joint pain, swelling and stiffness for up to 63 percent of them within two months. Experts credit ginger's potent compounds called gingerols, which prevent the production of pain-triggering hormones. The study-recommended dose: Add at least 1 teaspoon of dried ginger or 2 teaspoons of chopped ginger to meals daily.

Cure a toothache with cloves
Got a toothache and can't get to the dentist? Gently chewing on a clove can ease tooth pain and gum inflammation for two hours straight, say UCLA researchers. Experts point to a natural compound in cloves called eugenol, a powerful, natural anesthetic. Bonus: Sprinkling a ¼ teaspoon of ground cloves on meals daily may also protect your ticker. Scientists say this simple action helps stabilize blood sugar, plus dampen production of artery-clogging cholesterol in as little as three weeks.

Heal heartburn with cider vinegar
Sip 1 tablespoon of apple cider vinegar mixed with 8 ounces of water before every meal, and experts say you could shut down painful bouts of heartburn in as little as 24 hours. "Cider vinegar is rich in malic and tartaric acids, powerful digestive aids that speed the breakdown of fats and proteins so your stomach can empty quickly, before food washes up into the esophagus, triggering heartburn pain," explains Joseph Brasco, M.D., a gastroenterologist at the Center for Colon and Digestive Diseases in Huntsville, AL.

Erase earaches with garlic
Painful ear infections drive millions of Americans to doctors' offices every year. To cure one fast, just place two drops of warm garlic oil into your aching ear twice daily for five days. This simple treatment can clear up ear infections faster than prescription meds, say experts at the University of New Mexico School of Medicine. Scientists say garlic's active ingredients (germanium, selenium, and sulfur compounds) are naturally toxic to dozens of different pain-causing bacteria. To whip up your own garlic oil gently simmer three cloves of crushed garlic in a half a cup of extra virgin olive oil for two minutes, strain, then refrigerate for up to two weeks, suggests Teresa Graedon, Ph.D., co-author of the book, Best Choices From The People's Pharmacy. For an optimal experience, warm this mix slightly before using so the liquid will feel soothing in your ear canal.

Chase away joint and headache pain with cherries
Latest studies show that at least one in four women is struggling with arthritis, gout or chronic headaches. If you're one of them, a daily bowl of cherries could ease your ache, without the stomach upset so often triggered by today's painkillers, say researchers at East Lansing's Michigan State University. Their research reveals that anthocyanins, the compounds that give cherries their brilliant red color, are anti-inflammatories 10 times stronger than ibuprofen and aspirin. "Anthocyanins help shut down the powerful enzymes that kick-start tissue inflammation, so they can prevent, as well as treat, many different kinds of pain," explains Muraleedharan Nair, Ph.D., professor of food science at Michigan State University. His advice: Enjoy 20 cherries (fresh, frozen or dried) daily, then continue until your pain disappears.
Fight tummy troubles with fish
Indigestion, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel diseases...if your belly always seems to be in an uproar, try munching 18 ounces of fish weekly to ease your misery. Repeated studies show that the fatty acids in fish, called EPA and DHA, can significantly reduce intestinal inflammation, cramping and belly pain and, in some cases, provide as much relief as corticosteroids and other prescription meds. "EPA and DHA are powerful, natural, side effect-free anti-inflammatories, that can dramatically improve the function of the entire gastrointestinal tract," explains biological chemist Barry Sears, Ph.D., president of the Inflammation Research Foundation in Marblehead, MA. For best results, look for oily fish like salmon, sardines, tuna, mackerel, trout and herring.

Prevent PMS with yogurt
Up to 80 percent of women will struggle with premenstrual syndrome and its uncomfortable symptoms, report Yale researchers. The reason: Their nervous systems are sensitive to the ups and downs in estrogen and progesterone that occur naturally every month. But snacking on 2 cups of yogurt a day can slash these symptoms by 48 percent, say researchers at New York's Columbia University. "Yogurt is rich in calcium, a mineral that naturally calms the nervous system, preventing painful symptoms even when hormones are in flux," explains Mary Jane Minkin, M.D., a professor of gynecology at Yale University.

Tame chronic pain with turmeric
Studies show turmeric, a popular East Indian spice, is actually three times more effective at easing pain than aspirin, ibuprofen or naproxen, plus it can help relieve chronic pain for 50 percent of people struggling with arthritis and even fibromyalgia, according to Cornell researchers. That's because turmeric's active ingredient, curcumin, naturally shuts down cyclooxygenase 2, an enzyme that churns out a stream of pain-producing hormones, explains nutrition researcher Julian Whitaker, M.D. and author of the book, Reversing Diabetes. The study-recommended dose: Sprinkle 1/4 teaspoon of this spice daily onto any rice, poultry, meat or vegetable dish.
End endometrial pain with oats
The ticket to soothing endometriosis pain could be a daily bowl of oatmeal. Endometriosis occurs when little bits of the uterine lining detach and grow outside of the uterus. Experts say these migrating cells can turn menstruation into a misery, causing so much inflammation that they trigger severe cramping during your period, plus a heavy ache that drags on all month long. Fortunately, scientists say opting for a diet rich in oats can help reduce endometrial pain for up to 60 percent of women within six months. That's because oats don't contain gluten, a trouble-making protein that triggers inflammation in many women, making endometriosis difficult to bear, explains Peter Green, M.D., professor of medicine at Colombia University.
Soothe foot pain with salt
Experts say at least six million Americans develop painful ingrown toenails each year. But regularly soaking ingrown nails in warm salt water baths can cure these painful infections within four days, say scientists at California's Stanford University. The salt in the mix naturally nixes inflammation, plus it's anti-bacterial, so it quickly destroys the germs that cause swelling and pain. Just mix 1 teaspoon of salt into each cup of water, heat to the warmest temperature that you can comfortably stand, and then soak the affected foot area for 20 minutes twice daily, until your infection subsides.
Prevent digestive upsets with pineapple
Got gas? One cup of fresh pineapple daily can cut painful bloating within 72 hours, say researchers at California's Stanford University. That's because pineapple is natually packed with proteolytic enzymes, digestive aids that help speed the breakdown of pain-causing proteins in the stomach and small intestine, say USDA researchers.
Relax painful muscles with peppermint
Suffering from tight, sore muscles? Stubborn knots can hang around for months if they aren't properly treated, says naturopath Mark Stengler, N.D., author of the book, The Natural Physician's Healing Therapies. His advice: Three times each week, soak in a warm tub scented with 10 drops of peppermint oil. The warm water will relax your muscles, while the peppermint oil will naturally soothe your nerves -- a combo that can ease muscle cramping 25 percent more effectively than over-the-counter painkillers, and cut the frequency of future flare-ups in half, says Stengler.

Give your back some TLC with grapes
Got an achy back? Grapes could be the ticket to a speedy recovery. Recent studies at Ohio State University suggest eating a heaping cup of grapes daily can relax tight blood vessels, significantly improving blood flow to damaged back tissues (and often within three hours of enjoying the first bowl). That's great news because your back's vertebrae and shock-absorbing discs are completely dependent on nearby blood vessels to bring them healing nutrients and oxygen, so improving blood flow is essential for healing damaged back tissue, says Stengler.
Wash away pain injuries with water
Whether it's your feet, your knees or your shoulders that are throbbing, experts at New York's Manhattan College, say you could kick-start your recovery in one week just by drinking eight 8-ounce glasses of water daily. Why? Experts say water dilutes, and then helps flush out, histamine, a pain-triggering compound produced by injured tissues. "Plus water is a key building block of the cartilage that cushions the ends of your bones, your joints' lubricating fluid, and the soft discs in your spine," adds Susan M. Kleiner, Ph.D., author of the book, The Good Mood Diet. "And when these tissues are well-hydrated, they can move and glide over each other without causing pain." One caveat: Be sure to measure your drinking glasses to find out how large they really are before you start sipping, she says. Today's juice glasses often hold more than 12 ounces, which means five servings could be enough to meet your daily goal.

Heal sinus problems with horseradish
Latest studies show sinusitis is the nation's number one chronic health problem. And this condition doesn't just spur congestion and facial pain, it also makes sufferers six times more likely to feel achy all-over. Horseradish to the rescue! According to German researchers, this eye-watering condiment naturally revs up blood flow to the sinus cavities, helping to open and drain clogged sinuses and heal sinus infections more quickly than decongestant sprays do. The study-recommended dose: One teaspoon twice daily (either on its own, or used as a sandwich or meat topping) until symptoms clear.

Beat bladder infections with blueberries
Eating 1 cup of blueberries daily, whether you opt for them fresh, frozen or in juice form, can cut your risk of a urinary tract infection (UTIs) by 60 percent, according to researchers at New Jersey's Rutgers University. That's because blueberries are loaded with tannins, plant compounds that wrap around problem-causing bacteria in the bladder, so they can't get a toehold and create an infection, explains Amy Howell, Ph.D. a scientist at Rutgers University.
Heal mouth sores with honey
Dab painful canker and cold sores with unpasteurized honey four times daily until these skin woes disappear, and they'll heal 43 percent faster than if you use a prescription cream, say researchers at the Dubai Specialized Medical Center in the United Arab Emirates. Raw honey's natural enzymes zap inflammation, destroy invading viruses and speed the healing of damaged tissues, say the study authors.

Fight breast pain with flax
In one recent study, adding 3 tablespoons of ground flax to their daily diet eased breast soreness for one in three women within 12 weeks. Scientists credit flax's phytoestrogens, natural plant compounds that prevent the estrogen spikes that can trigger breast pain. More good news: You don't have to be a master baker to sneak this healthy seed into your diet. Just sprinkle ground flax on oatmeal, yogurt, applesauce or add it to smoothies and veggie dips
Cure migraines with coffee
Prone to migraines? Try muscling-up your painkiller with a coffee chaser. Whatever over-the-counter pain med you prefer, researchers at the National Headache Foundation say washing it down with a strong 12- ounce cup of coffee will boost the effectiveness of your medication by 40 percent or more. Experts say caffeine stimulates the stomach lining to absorb painkillers more quickly and more effectively.
Tame leg cramps with tomato juice
At least one in five people regularly struggle with leg cramps. The culprit? Potassium deficiencies, which occur when this mineral is flushed out by diuretics, caffeinated beverages or heavy perspiration during exercise. But sip 10 ounces of potassium-rich tomato juice daily and you'll not only speed your recovery, you'll reduce your risk of painful cramp flare-ups in as little as 10 days, say UCLA researchers.

Me and My Boss

When I Take a long time to finish, I am slow, When my boss takes a long time, he is thorough

When I don't do it, I am lazy,
When my boss does not do it, he is busy,

When I do something without being told, I am trying tobe smart,
When my boss does the same, he takes the initiative,

When I please my boss, I am apple polishing,
When my boss pleases his boss, he is cooperating,

When I make a mistake, I' am an idiot.
When my boss makes a mistake, he's only human.

When I am out of the office, I am wondering around.
When my boss is out of the office, he's on business.

When I am on a day off sick, I am always sick.
When my boss is a day off sick, he must be very ill.

When I apply for leave, I must be going for aninterview.
When my boss applies for leave, it's because he's overworked
When I do good, my boss never remembers,
When I do wrong, he never forgets

what to do?????????????

Amalan kesukaan Nabi Muhammad S.A.W di bulan Ramadhan

AMALAN yang menghidupkan Ramadan ialah memperbanyakkan sedekah kerana sikap bermurah hati pada Ramadan adalah dituntut. Ibn Abbas melaporkan: “Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada Ramadan ketika Jibril menemuinya lalu membacakan padanya al-Quran.” (Hadis riwayat Bukhari)

Membaca al-Quran
Disunatkan memperbanyakkan bacaan al-Quran pada bulan Ramadan kerana ia bulan al-Quran seperti firman Allah yang bermaksud: “… bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.” (Surah al-Baqarah, ayat 185)

Malaikat Jibril sentiasa bertadarus al-Quran dengan Nabi SAW setiap hari sepanjang Ramadan. Para salaf mendahulukan bacaan al-Quran daripada ibadah lain. Sebahagian salaf khatam al-Quran dalam masa tiga hari, sebahagiannya tujuh hari dan 10 hari pada Ramadan.

Saidina Uthman bin Affan khatam al-Quran setiap hari pada Ramadan. Imam Zuhri berkata apabila tiba Ramadan, “Sesungguhnya Ramadan itu bulan membaca al-Quran dan menyediakan makanan untuk orang berpuasa.”

Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala (orang yang berpuasa) dalam keadaan tidak berkurung sedikitpun dari pahala orang yang berpuasa itu.” (Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah dan ad-Darimi)

Qiamullail
Disunatkan berjaga malam secara berjemaah pada bulan Ramadan iaitu solat terawih dan waktunya di antara solat Isyak hinggalah terbitnya fajar. Nabi sangat gemar mendirikan malam pada bulan Ramadan.
Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Sesiapa menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan pahala daripada Allah Taala, maka akan diampunkan segala dosanya yang terdahulu.”
(Hadis riwayat Bukhari)

Solat tarawih
Solat tarawih adalah solat khusus yang hanya dilakukan pada Ramadan. Solat tarawih, walaupun dapat dilaksanakan bersendirian, umumnya dilakukan secara berjemaah di masjid. Di sesetengah tempat, sebelum solat tarawih, diadakan ceramah singkat bagi menasihati jemaah.

Mengerjakan umrah
Perkara disunatkan pada Ramadan adalah mengerjakan umrah berdasarkan sabda Baginda SAW yang bermaksud: “Umrah pada Ramadan (pahalanya) sama dengan (pahala) mengerjakan haji atau mengerjakan haji bersamaku.” (Hadis riwayat Bukhari)

Zakat fitrah
Zakat fitrah dikeluarkan khusus pada Ramadan atau paling lambat sebelum selesainya solat sunat hari raya. Setiap Individu Muslim yang berkemampuan wajib membayar zakat fitrah. Nilai zakat fitrah adalah satu gantang makanan ruji atau setara dengan 2.7 kilogram beras. Di Malaysia, nilai zakat fitrah ditentukan oleh pihak berkuasa agama negeri.

10 Hikmah Dan Sebab Allah SWT mendatangkan Bala

1- Yakinlah Allah SWT tidak mendatangkan bala melainkan untuk menambahkan keyakinan bahawa ianya adalah balasan daripada Allah SWT dan yakinlah Allah SWT akan memberi ganjaran dikemudian hari nanti.

2- Allah SWT tidak akan mendatang bala kecuali untuk menghapuskan dosa hambaNya dan merawat dosa tersebut.

3- Membuktikan Allah SWT telah menghapuskan dosa yang telah dilakukan pada masa lalu.

4- Setiap bala yang terlaksana adalah penentuan daripada Allah SWT.

5- Allah SWT berhak menguji setiap hambaNya.

6- Setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia layak menerima bala daripada Allah SWT.

7- Hanya dengan bala daripada Allah SWT yang mampu menyedarkan manusia.

8- Yakinlah pada bala yang Allah SWT turunkan tersimpan sejuta penawar untuk hambaNya yang diuji.

9- Bala yang Allah SWT turunkan bukanlah bertujuan untuk membunuh atau memusnahkan semua manusia malah untuk menguji kesabaran manusia.

10- Allah SWT layak menguji hambaNya dengan berbagai cara samada dengan rahsia atau mudharat, secara nikmat atau bencana. Semuanya bertujuan untuk memperlihatkan penyembahan Allah SWT hendaklah dilakukan dalam semua keadaan. Hanya hamba-hambaNya yang benar Ikhlas sahaja yang mampu melalui ujian Allah SWT dengan tenang.